Nuttige tips

  • Indien de container op de openbare weg staat, moet hiervoor een vergunning aangevraagd worden bij de lokale politie.

  • Parkeerverbodsborden stellen wij gratis ter uwer beschikking!
nuttige tips